2019-11-07 |

ls命令?

Linux系统中,一般把命令 ls 定义为 ls --color 的别名,以便以不同颜色来标识不同类型的文件。但是,如何能够使用原先的ls命令?
A ls
B ;ls
C ls $$
D ls --noalias
答案:
A
解释:

发表评论

    评价:
    验证码: 点击我更换图片
    最新评论